Chai xanh dương mờ

Chai xanh dương mờ hàng đặt số lượng trên 5000 chai.